Ženy a pánové


Každá žena je jiná. Ne každá žena může být taková, jakou by si přál muž. I když mnoho mužů si vždycky pÅ™edstavuje, že budou mít takovou ženu, která je krásná a sexy a která jim dá úplnÄ› vÅ¡echno, co oni sami pánové chtÄ›jí. Jenomže tohle není tak úplnÄ› pravda, ne každá žena si nechává sypat popel na hlavu. Například já patřím k tÄ›m ženám, které si umí říct o slovo a která umí říct ne. A já právÄ› slovo ne využívám opravdu hodnÄ› Äasto, že až nÄ›kdy je to docela nepatÅ™iÄné.

Na malé holky se uÄí od maminek.

Já chápu, že také ÄlovÄ›k vlastnÄ› chce mít své pohodlí. Jenomže nÄ›kdy je to bohužel opravdu hodnÄ› obtížné. Já jednoduÅ¡e nedokáži ustupovat a také nedokáži dÄ›lat žádné kompromisy, takže urÄitÄ› pochopíte, že u nás ve vztahu s manželem je to nÄ›kdy opravdu hodnÄ› složité a také komplikované. Není výjimka, abychom se tÅ™eba tÅ™ikrát týdnÄ› hádali. Jsem ráda, že zase nedochází k nÄ›jakému fyzickému napadení. Tohle bych absolutnÄ› nesnesla a urÄitÄ› bych se rozvedla. A tohle doporuÄuji i vám vÅ¡em ženám. Pokud by vás partner tÅ™eba nÄ›jak fyzicky napadl, tak to potom absolutnÄ› nemá cenu v tomto vztahu a nebo v tomto manželství pokraÄovat.

Ženy, musíte být silné.

Moje kamarádka také na to doplatila. Moje kamarádka byla vdaná za svého manžela asi jedenáct let, z niÄeho nic prostÄ› on zaÄal pít a také jí zaÄal fyzicky napadat a ubližovat. Kamarádka se ho snažila obhajovat, že prý on za to nemůže, že on se zmÄ›ní, jenomže tohle vůbec nebyla pravda. Jeho agresivita vůÄi ženÄ› se stále zhorÅ¡ovala, takže nakonec to dopadlo tak, že se stejnÄ› moje kamarádka rozvedla a potom jeÅ¡tÄ› na pÄ›t dní skonÄila v nemocnici, protože mÄ›la otÅ™es mozku. DoteÄ nevím, jestli jí to udÄ›lal její bývalý manžel a nebo jestli ona opravdu spadla z kola, jak sama říkala, ale já si myslím, že v tom prsty má opravdu její manžel. Milé ženy, nenechte si ubližovat a jednejte. Protože vím jistÄ›, že my ženy si zasloužíme hodnÄ›.