I člověk vyučený může žít na vysoké noze


Myslíte si, že každý opravdu potÅ™ebuje vzdÄ›lání a že je to pro život vÅ¡echno? Já si rozhodnÄ› myslím, že vzdÄ›lání je, a není potÅ™eba. Záleží na tom, jak kdo to prostÄ› bere a co si kdo myslí. Protože musím říct, že znám kamaráda, který je pouze vyuÄený a staÄí mu to. VydÄ›lává si opravdu velké peníze, jako by byl nÄ›jaký manažer, protože umí velice dobÅ™e pracovat rukama. SamozÅ™ejmÄ›, prostÄ› ho to živí a je straÅ¡nÄ› spokojený. Umí si vydÄ›lat peníze. Také si myslím, že život není jenom o vzdÄ›lání, ale o tom, co kdo dokáže a umí. I ÄlovÄ›k, který je vyuÄený, dokáže mnoho vÄ›cí a opravdu si umí vydÄ›lat sluÅ¡né až nadprůmÄ›rné peníze. I ten můj kamarád byl dokonce v zahraniÄí ve Å panÄ›lsku a vydÄ›lával si tam také.

Mobil

Takže si myslím, že i ti lidé, kteří nemají takové vzdÄ›lání, tak si klidnÄ› mohou najít práci v zahraniÄí, protože si mnohem víc penÄ›z vydÄ›lají. Je úplnÄ› jedno, jakou Å¡kolu mají, protože když budou chtít a budou Å¡ikovní, dokážou si vydÄ›lat i jako manažeÅ™i, uÄitelky nebo kterýkoliv jiný vzdÄ›laný ÄlovÄ›k. Já chápu, že ÄlovÄ›k, který nemá vzdÄ›lání, tak se trochu více nadÅ™e, ale na druhou stranu se peníze prostÄ› projeví. Opravdu si Å™eknete, že jste si tak nádhernÄ› vydÄ›lali tolik penÄ›z, i když nemáte vzdÄ›lání, které by vám dalo možnost si je vydÄ›lat tÅ™eba snáz.

Ruka

Ale pÅ™esto jste si je vydÄ›lali, což je super. Když ÄlovÄ›k chce, dokáže si vydÄ›lat nemalé peníze, takže teÄ víte, že vzdÄ›lání není nutné. SamozÅ™ejmÄ› chápu, že pro nÄ›koho je vzdÄ›lání potÅ™eba, například pro doktory. Ale ti, kteří jsou vyuÄení, mohou si také vydÄ›lat hodnÄ› penÄ›z, pokud najdou dobrou práci a budou makat. Tak uvidíte, že si opravdu peníze vydÄ›láte. Záleží na každém z vás. Každý ÄlovÄ›k má prostÄ› život ve svých rukách. A nikdo jiný za nás v životÄ› nic neudÄ›lá. VÅ¡echno si musíme zajistit sami. Musíme se snažit a nauÄit se hospodaÅ™it s penÄ›zi a tÅ™eba nÄ›co i uÅ¡etÅ™it. Pak každému ÄlovÄ›ku dojde to, že jste koneÄnÄ› pro sebe udÄ›lali nÄ›co velmi skvÄ›lého.