Jak mít pevný a spokojený vztah?


1) zjistÄ›te, proÄ si vybíráte stále tytéž typy mužů

Jako kdybyste mÄ›la magnet na problémové muže, říkáte si. BuÄ to jsou skrytí manipulátoÅ™i nebo alkoholici Äi totálnÄ› nezralí partneÅ™i. PÅ™ijít na to, proÄ vás to k takovým osobám táhne, bývá dost nároÄné. Možná opakujete vzorec, který jste vidÄ›la doma. Vliv na to také může mít období dospívání. PřípadnÄ› můžete mít potÅ™ebu neustále nÄ›koho zachraňovat. Pracujte na sobÄ› a uzdravte toto nastavení.

pár

2) uzavřete už jednou provždy váš poslední vztah

Váš poslední vztah byl nároÄný, bohužel v nÄ›m bylo plno kÅ™ivdy a smutku. JeÅ¡tÄ› teÄ obÄas cítíte bezmoc. Abyste tyto emoce zpracovala a zapomnÄ›la na minulý vztah, potÅ™ebujete odpustit a postupnÄ› získávat vaÅ¡i ztracenou vnitÅ™ní sílu a sebevÄ›domí. Váš minulý vztah by v žádném případÄ› nemÄ›l ovlivňovat váš souÄasný vztah.

3) nebojte se zrcadlení

Co vlastnÄ› znamená to zrcadlení? Jde o to, že vám partner svým chováním zrcadlí vÅ¡e, co je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it Äi vyléÄit, chcete-li. Svým chováním dokáže nepÄ›knÄ› píchnout do vaÅ¡eho vosího hnízda. Zrcadlení je vám mnohdy nepříjemné, ale díky nÄ›mu rostete a posouváte se dál, i jako osobnost i ve vztahu. Takže spíše, než abyste se mu vyhýbala, vítejte ho.

pár

4) přepište negativní vztahové programy

BÄ›hem svého života jsme si do hlavy zapsaly nÄ›kolik vztahových programů, které Äím více se opakovaly, tím více jim věříme. Co se týká vztahů, může jít například o vÄ›ty:

  • láska je boj
  • prosím tÄ›, buÄ vůbec ráda, že nÄ›koho máš
  • lásku si musíš zasloužit
  • v partnerství to už nikdy nebudeÅ¡ ty, Äekají tÄ› samé kompromisy a omezování

VÅ¡echny negativní vztahové vzorce si napiÅ¡te na papír a pokuste se je pÅ™etavit, pÅ™etoÄit na pozitivní.

5) na vztahu pracujte každý den

Aby vám vztah jen vzkvétal, peÄujte o nÄ›j. DÄ›lejte si s partnerem drobné radosti, plánujte spoleÄný Äas a nevynechejte ani intimitu a sexuální spokojenost.