Stěhování s přítelkyní


Jsem 30letý muž, který chodí s 29letou dívkou asi rok a půl. Vztah je sám o sobÄ› skvÄ›lý a zvažujeme, že se k sobÄ› nastÄ›hujeme, ale mám velké obavy o naÅ¡i spoleÄnou finanÄní budoucnost. Moje přítelkynÄ› nashromáždila a bude hromadit tunu dluhů, aby se mohla postarat o svou matku – schopnou 55letou ženu, která pracuje ve dvou zamÄ›stnáních. VÄera jsem zjistil, že moje přítelkynÄ› nemůže platit pojiÅ¡tÄ›ní auta. Tak jsem jí slíbil, že jí ty peníze půjÄím, pokud spoleÄnÄ› udÄ›láme rozpoÄet. Myslel jsem, že to pomůže zmírnit její finanÄní stres. Mýlil jsem se! RozpoÄet ukázal, že její týdenní výdaje jsou o 14 000 více než její týdenní příjem.

par

To znamená, že utrácí přibližně 14 000 za týden. Všechny tyto peníze lze připsat penězům, které moje přítelkyně utratí za svou matku. Moje přítelkyně se vyjádřila, že není ochotná mluvit se svou matkou o převzetí odpovědnosti za své vlastní životní náklady. Pokud se něco nezmění, tento dluh se bude do konce roku dále hromadit až na přibližně 120 000 korun. Kromě toho má nesplacený dluh v hodnotě asi 320 000 (z toho vice než polovina připadá na její hypotéku.)

par

Pokud se vezmeme, nebudu mít jinou možnost, než vÅ¡echny tyto dluhy splatit, a to navzdory skuteÄnosti, že stejné množství penÄ›z by mohla vydÄ›lat i ona za nÄ›jakou dobu. Matka mé přítelkynÄ› bydlí u ní zdarma. Moje přítelkynÄ› nashromáždila 120 000 korun v dodateÄném dluhu na kreditní kartÄ› (a zaplatí 32% úrok roÄnÄ›), aby pokryla jejich spoleÄné životní náklady (na které její matka také nepÅ™ispívá). Navzdory tomu její matka nemá žádné úspory, protože vÅ¡echny své příjmy posílá své sestÅ™e do zahraniÄí. Její matka sotva platí sociální zabezpeÄení a po dosažení důchodového vÄ›ku bude dostávat velmi málo. Zaráží mÄ› chování přítelkynÄ› a nÄ›jak ho nechápu. Nechápu, jak vÅ¡echny peníze může investovat do matky.