Co vše nám nabízí internetové stránky


Internet je místem, kde lidé nejen hledají informace, ale kde se mohou také vyjádřit ke všemu, co je zajímá, a komunikovat s lidmi se stejnými zájmy. Zatímco dříve však tuto službu zastávaly především webové stránky a nejrůznější blogy, dnes se aktivita přesunula na sociální sítě. Vlastní internetovou stránku mají dnes v podstatě již jen firmy. A to je celkem škoda, neboť i běžným lidem nabízely hned několik výhod.

 

různé rozvržení webových stránek

 

V první řadě je zde fakt, že si svůj web můžeme upravit podle svých představ. Tím můžeme nejen dát vyniknout svému osobnímu vkusu, ale také daleko lépe představit svou práci, případně dát lepší podklad uveřejněným myšlenkám. Nehledě na fakt, že takto upravené internetové stránky mnohdy připomínají spíše umělecké dílo.

 

Také délka příspÄ›vků hraje urÄitou roli. Pokud máme vlastní web, pak může text, který zde uveÅ™ejníme, být v podstatÄ› jakkoliv dlouhý. To nám umožní vyjádÅ™it i komplexnÄ›jší myÅ¡lenky, případnÄ› zveÅ™ejnit například i naÅ¡e literární díla. I to se mnoha lidem znaÄnÄ› hodí.

 

různé sociální sítě

 

StejnÄ› tak je tomu s obrázky Äi videi. Ani u nich není v tomto případÄ› žádné omezení, alespoň co se týÄe množství Äi velikosti. Pokud chceme zveÅ™ejnit video, která má tÅ™eba 2GB, můžeme. I toho mnozí autoÅ™i využívají. PrávÄ› pro nÄ› je tato volnost velmi důležitá.

 

Opomenout vÅ¡ak nemůžeme ani v podstatÄ› úplnou kontrolu nad obsahem naÅ¡eho webu. Pokud chceme smazat nÄ›jaký komentář, můžeme. PÅ™estane-li se nám líbit nÄ›jaká Äást naší webovky, lze ji velmi snadno zmÄ›nit. A to je nÄ›co, co v podstatÄ› nikde jinde nenajdeme.

 

Když jsou zde ale takové výhody, proÄ lidé zaÄali využívat spíše sociální sítÄ›? PÅ™edevším kvůli rychlejšímu kontaktu a také kvůli tomu, že je zde v podstatÄ› vÅ¡e na jednom místÄ›. Už nemuseli doufat, že potenciální zájemci jejich web náhodou objeví, nyní mohli pÅ™ijít rovnou k nim. A omezení, která kvůli tomu mají, za to stojí.