Podnikáme v Beskydech


O lidech žijících na horách se traduje, že bývají klidnější a morálně uvědomělejší, než lidé z měst. Přesto se tu mohou najít jedinci, kteří dovedou ostatním ztrpčit život. Jestliže se pak objeví ve vaší obci závistivý a nepřející člověk, dokáže natropit mnoho zla. Někdy stačí pouhé šíření pomluvy, a nežli se s ním vypořádávat a tahat se po soudech, což zabere mnoho času, odebere spoustu energie a také to není zrovna zadarmo, je výhodnější toto prostředí opustit a odstěhovat se jinam. Což je ale zrovna v případě horského terénu docela škoda.

pracovní stůl

Velmi podobný scénář se může odehrávat i tam, kde lidé podnikají v Moravskoslezských Beskydech. Podnikatelské aktivity bývají trnem v oku právě těmto závistivým lidem, a tak je výhodnější a hlavně bezpečnější své podnikání tajit, tedy samozřejmě je-li to možné svou povahou i prostředím. Napomáhá nám v tom i současná legislativa, která umožňuje nahlásit firemní virtuální sídlo v Ostravě. Ta z Beskyd není daleko a máte tu k dispozici i prostory zasedací místnosti pro pořádání obchodních jednání či prezentací.

virtuální sídlo firmy

Virtuální sídlo firmy vám také umožní docílit jistého utajení, a jste-li opatrní a o svém podnikání se v malé obci či malém městě příliš nebo raději vůbec nezmiňujete, nikdo vás nemůže bezprostředně ohrozit. Pamatujte, že závist vzkvétá jen tam, kde je vhodné podhoubí a dostatek živin, jakmile ale neposkytujete nikomu žádné informace, závist se stěhuje jinam.

Nechte tedy raději přestěhovat „Nesmrtelnou tetu Závist“ jinam a vy buďte naopak klidní a setrvejte na svém místě. Věnujte se své práci tak, aby vás naplňovala a přinášela radost a také byla užitečná pro druhé. Čím více spokojených lidí v naší zemi je, tím menší má paní Závist šanci na úspěch a může to s ní skončit jako v té pohádce, kdy se již z onoho království vystěhuje nadobro.