Nesnadná výchova


Ne každé dítÄ› je pohodové a nÄ›kteří malí vykukové ihned pÅ™ijdou na různé fígle a podvůdky, kterými nÄ›co nÄ›jak lehce oÅ¡idí. HlavnÄ› ve Å¡kolním vÄ›ku. Ale urÄitÄ› se to táhne od dřívÄ›jšího Äasu.  

Každé dítÄ› vnímá svÄ›t jinak než dospÄ›lý ÄlovÄ›k a ve vÄ›ku dvou až tří let zaÄíná hlavní a nejdůležitÄ›jší období poznávání svÄ›ta. PrávÄ› zde je nutno urÄit naÅ¡im potomkům jisté, Å™eknÄ›me mantinely, za které se nesmí dÄ›j se, co dÄ›j. Pokud v tomto období povolíte dítÄ› vztekat se a ono si vydupe vaÅ¡e svolení, prohráváte celou válku a jste pak dítÄ›ti otrokem. Pak jsou k vidÄ›ní takové scény, kdy dítÄ› v obchodÄ› vztekle dupe nožiÄkami, aby dostalo, co chce. Zoufalý rodiÄ neví kudy kam, a proto radÄ›ji dobrovolnÄ› prohrává a malému dá žádanou vÄ›c. To je ta nejvÄ›tší chyba pÅ™i výchovÄ›, protože dítÄ› vÄ›c získalo nedovoleným způsobem. Jenže co s tím, když si nevíte rady?  

skupina dětí

Zde jsou různé způsoby, jak dítÄ›ti vysvÄ›tlit, že tohle prostÄ› mít nemůže a nebude. Za dřívÄ›jších Äasů rodiÄ prostÄ› dítÄ› seÅ™ezal a podruhé už si netrouflo ani zkouÅ¡et. Byl klid. Jenže dneska vás za to zavÅ™ou. Takže si musíte poradit, jak umíte. LegraÄní je například zaÄít dÄ›lat totéž co prcek. Netvrdím, že je to výchovné, ale zábava je to urÄitÄ› a dítÄ› na tu vÄ›c kterou chtÄ›lo zapomene. Jenže příštÄ› to asi udÄ›lá zase, jen aby vidÄ›lo úÄinek svého jednání. Takže tohle je taková dvojseÄná zbraň.  

skupina dětí

RodiÄ prostÄ› musí použít nÄ›co, co na jeho dítÄ› platí. SeÅ™ezat jej doma nemá smysl, protože malý už netuší, proÄ je trestán. Nedá si to do souvislosti, a i když mu to Å™eknete, nepochopí to. VÄ›c je nutno Å™eÅ¡it ihned a kategoricky. Vůbec se s tím nemazat a dát jasnÄ› najevo, kdo je tady šéf. Pokud si neprosadíte svou, můžete toho pozdÄ›ji hodnÄ› litovat.  

Výchova nikdy nebyla snadná vÄ›c. I když dneska už asi ano, protože nový trend volné výchovy rodiÄe nenutí zasahovat. Jak dopadne dítÄ› v životÄ› je Å¡koda psát.