Dovolená na severu


VyzkouÅ¡ejte Å védsko. Je to pÅ™ece jen nÄ›co jiného než pláž se spoustou lidí. Jenže tato zemÄ› je obrovská. Kam jet a co tam oÄekávat? SamozÅ™ejmÄ› že nejde v krátkém Älánku vypsat naprosto vÅ¡echno, co je v této skandinávské zemi k vidÄ›ní. Vyberu tedy jen namátkou pár vÄ›cí, o kter byste se ve Å védsku pÅ™ipravit nemÄ›li. Pamatujte, že jde o výbÄ›r ÄistÄ› náhodný.  

Nevím, jak jste na tom s hudbou, ale nevěřím tomu, že neznáte skupinu ABBA. Pokud jste skuteÄní fandové, tak jejich muzeum nesmíte v žádném případÄ› minout. Tento fenomén je ve mÄ›stÄ› Stockholm a naposledy bylo vstupné pod tÅ™i sta Å¡védských korun na dospÄ›lou osobu. Jako rodina máte slevu.  

Stockholm

Dalším navÅ¡tíveným místem by mohlo být mÄ›steÄko, no mÄ›steÄko, místo pojmenované Jukkasjärvi. Zde totiž najdete jedineÄný ledový hotel. To prostÄ› musíte vidÄ›t na vlastní oÄi a zažít zde pár nocí, to je vyslovenÄ› výzva pro každého romantika Äi dobrodruha.  

švédské přístaviště

NávÅ¡tÄ›vou pak můžete také poctít ostrov FÃ¥rö. Dostanete se sem pohodlnÄ› trajektem, za který ovÅ¡em musíte zaplatit. Jsou zde například nádherné vysoké útvary, které okouzlily pana režiséra Bergmana tak, že zde natáÄel vícero svých prací. A pokud vás tahle přírodní krása upoutala, můžete v jejím prohlížení a zkoumání pokraÄovat. Vydejte se do národního parku v Sareku, což už je vlastnÄ› Laponsko. NepleÅ¥te si to s Japonskem, to je o kousíÄek dále. Zde vlastnÄ› najdete polovinu Å¡védských hor, ale také nádherné ledovce, které jistÄ› za vidÄ›ní stojí.  

Putováním po této krásné zemi není již v souÄasnosti moc bezpeÄné, ne ovÅ¡em kvůli starousedlíkům. Díky zvolené politice tamní vlády lze snadno narazit na potíže, a proto je dobré, mít s sebou nÄ›jakého průvodce, který zná dialekty a ví, jak potíže zažehnat. VÄ›tÅ¡inou se mu to vždycky podaří. Platí se zde Å¡védskými korunami a ubytování seženete skoro vÅ¡ude v každém mÄ›stÄ›.