Sportování a život


Jak vás baví žít? Žijete podle norem a standardů? Ale kdybych se mÄ›la zeptat, co to pro vás znamená životní standard nebo životní norma, tak mnoho lidí právÄ› pÅ™emýšlí, co by to asi tak bylo. Je toho opravdu hodnÄ›, protože každý ÄlovÄ›k vlastnÄ› má jiný standard a vlastnÄ› chce žít jinak než tÅ™eba žije druhý ÄlovÄ›k. Proto je nejlepší tÅ™eba, když jsou dva lidé, kteří vyznávají stejné životní standardy a chtÄ›jí stejný životní styl nebo alespoň z půlky z podobný životní styl, než jaký tÅ™eba mají jiní lidé. Je naprosto logické, že když tÅ™eba bude nÄ›jaký ÄlovÄ›k opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený, tak potom také bude chtít dÄ›lat to, aby i ten druhý sportoval.

Láska a štěstí jsou důležité.

Ale já se vůbec nedivím. Tohle je naprosto normální. Já bych tÅ™eba také nechtÄ›la mít partnera, který by jenom stále sedÄ›l a koukal na televizi. Protože já jsem opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený ÄlovÄ›k, takže bych také chtÄ›la, aby tÅ™eba se mnou chodil plavat, i kdyby ho tÅ™eba nebavil sport, také bychom klidnÄ› mohli pořídit tÅ™eba jenom kola. Já si myslím, že kolikrát je tÅ™eba také dobré nÄ›kam jet na kole a nemusíme jenom mít automobil, tÅ™eba když jedeme nÄ›kam k vodÄ›, nÄ›kam k vodÄ› se opalovat anebo tÅ™eba se koupat. Tak je logické, že nemusíte tam mít auto, ale že také můžeme jet na kole. Tohle je také takový typ životního stylu.

Děti potřebují zdravý příklad.

Životní styl je tady od toho, aby ÄlovÄ›k se vlastnÄ› cítil v pohodÄ› a aby si užíval svůj život tak, jak on by chtÄ›l sám. Protože mnoho lidí si myslí, že když nebudou mít urÄitý životní styl, že jim to uÅ¡kodí anebo že je potom nÄ›kdo bude pomlouvat, že žijí úplnÄ› jinak, než jsou životní standardy, jenomže tohle není vůbec pravda. Životní styl není o tom, jaký je životní standard a podobnÄ›. Proto si myslím, že ÄlovÄ›k by mÄ›l hlavnÄ› žít tak, jak ho to baví. SamozÅ™ejmÄ› v mezích a hlavnÄ› tak, aby vÅ¡echno bylo zákonem dovolené, protože nezákonný životní styl je samozÅ™ejmÄ› Å¡patný a nemá se to dÄ›lat. Potom můžete také Äekat nÄ›jaké potíže.