Když děti nechtějí ze školky


Stává se, že si dÄ›ti pobyt ve Å¡kolce natolik oblíbí, že má ÄlovÄ›k problém dostat je ze Å¡kolky domů. NÄ›co takového je ale urÄitÄ› daleko lepší, než to, když dítÄ› ve Å¡kolce nechce být. I takové případy jsou a rodiÄe jsou z toho kolikrát neÅ¡Å¥astní, protože neví, co s dítÄ›tem dÄ›lat. UrÄitÄ› by se naÅ¡la nÄ›jaká babiÄka, která by dané dítÄ› pohlídala, ale je důležité, aby si dÄ›ti naÅ¡lo kamarády a aby si hlavnÄ› zvyklo na jiné dÄ›ti a to proto, že je dost možné, že s nimi bude chodit do Å¡koly.

Pokud je to u vás tak, že vaÅ¡e dítÄ› pláÄe, když má jít ze Å¡kolky, bylo by dobré vysvÄ›tlit mu, že se zase další den do Å¡kolky vrátí a že zde na nÄ›j opÄ›t budou Äekat jeho kamarádi, aby si s nimi mohlo vaÅ¡e dítÄ› hrát. Uvidíte, že pokud se to pokusíte dítÄ›ti vysvÄ›tlit a Å™eknete mu, že pÅ™ece i jeho kamarádi Å¡li domů a zítra zase pÅ™ijdou, pochopí to.

ÄŒlovÄ›k se může setkat s celou Å™adou situací a to vÄetnÄ› toho, že dítÄ› nebude chtít jít ze Å¡kolky. Ve výsledku je nÄ›co takového velmi pÄ›kné a to proto, že se to jen tak nevidí, ale uvidíte, že vaÅ¡e dítÄ› vÅ¡e pochopí tak, jak má a vÅ¡e dobÅ™e dopadne.

barevné voskovky

UrÄitÄ› zejména paní uÄitelky potěší, že dítÄ› nechce jít ze Å¡kolky, protože je mu tam dobÅ™e. NÄ›co takového se dnes vidí opravdu jen málo. Mnohým dÄ›tem pomůže, pokud jim vysvÄ›tlíte, že zítra zase pÅ™ijdou a že i dané dítÄ› si musí odpoÄinout tak, jako vÅ¡echny ostatní dÄ›ti, které už Å¡ly také domů. VaÅ¡e dítÄ› to urÄitÄ› pochopí a vÅ¡e bude dobré.

UrÄitÄ› se nikdo na dítÄ› nemůže zlobit, že se mu nechce jít ze Å¡kolky. Je to opravdu milé.

dítě a bota

Je spousta rodiÄů, kteří by byli mnohem radÄ›ji za to, že jejich dítÄ› nechce jít ze Å¡kolky než za to, že jejich dÄ›ti dÄ›lají po ránu scénu, jako by už nikdy nemÄ›ly své rodiÄe vidÄ›t. Pokud je nÄ›co velice dobrým nápadem, pak je to dát dítÄ›ti, které nechce být ve Å¡kolce, na ruku hodinky a vysvÄ›tlit mu, že jakmile budou obÄ› ruÄiÄky na jednom Äísle, pro dítÄ› si pÅ™ijdete.

Je mnoho tipů, jak nauÄit dítÄ› zvládat Å¡kolku ale je také mnoho tipů na to, jak dÄ›tem vysvÄ›tlit, že další den mohou opÄ›t pÅ™ijít. StaÄí to jen vyzkouÅ¡et.