Demolice domu není primitivní pracovní činnost


Někteří lidé s oblibou posuzují každého kolem sebe podle auta, majetku a někdy dokonce i podle oblečení. Takto naivní úsudky o lidských morálních kvalitách pak vedou k mnoha problémům a nedorozuměním. Velice podobné je to i s hodnocením pracovního výkonu. Například takový kopáč, ten se v terénu také potýká s některými těžkostmi, jako jsou pokládky inženýrských sítí, kořeny stromů, svažitý terén nebo nestabilní podloží. A což teprve lidé, co zajišťují bourací práce v Praze.

demolice domu

Demolice rodinného domu, garáže, chaty a dalších objektů, z nichž některé mohou dosahovat parametrů výškových staveb, to není jen vzít do rukou sbíječku a bez rozmyslu ji nasadit, kam se vám zachce. Musíte znát nebo dobře odhadnout statiku zdiva a dalších materiálů a předpokládat, jakým způsobem bude docházet k postupnému zřícení či propadání stropů, schodišť a dalších stavebních prvků. Některé demolice jsou tak náročné, že to vyžaduje přesný matematický výpočet a nasazování průmyslových trhavin. Vezměme jako názorný příklad bourání továrního cihlového komínu, který musí spadnout přesně tam, kam určíme, a nesmí zasypat okolní zástavbu.

bourací práce

Demolice můžeme zařadit mezi vysoce kvalifikované stavební profese, podobně, jako výstavbu rodinných sídel, průmyslových staveb a dopravní infrastruktury. Pracovní činnost musí probíhat pod dohledem zkušených odborníků i proto, aby tu nedocházelo ke zraněním a značným majetkovým škodám.

Že se při demoliční práci může někdo zranit, je teoreticky možné a nelze to vyloučit, což se ostatně týká každé pracovní činnosti, ale důležité je zabránit zejména velmi nebezpečným smrtelným úrazům, jako jsou pády osob z výšky, zavalení sutinami a také úrazy vzniklé výbuchem plynu nebo zásahem elektrického proudu. Odborníci zkrátka nesmí nic ponechat náhodě a podcenit skrytá a méně nápadná nebezpečí.