Toxická společnost?


Věřte mi, že když se budete pohybovat stále v dobré spoleÄnosti, tak udÄ›láte dobÅ™e, protože když lidé se pohybují ve Å¡patné spoleÄnosti, tak také potom mohou trpÄ›t depresemi a nebo různými psychickými neblahými stavy. Já jsem si Å™ekla, že než abych potom tÅ™eba byla nÄ›jaká naÅ¡tvaná nebo psychicky poznamenaná, že bych se nejradÄ›ji chtÄ›la zdržovat jenom v té nejlepší spoleÄnosti. Jenomže nÄ›kdy to jednoduÅ¡e nejde. A také se kolikrát bohužel stane, že jedu tÅ™eba s kamarádkami nÄ›kam na diskotéku holky slíbí, že tam bude úplná zábava, že se budeme bavit a že potom půjdeme v klidu domů. Jenomže nÄ›kdy to dopadá tak, že my tÅ™eba vypijeme až moc alkoholu.

NÄ›kdy si spoleÄnost nevybereÅ¡.

To pak vÄ›tÅ¡inou vypadá, že se zaÄneme hádat a Å™eknu vám, že v takové rozhádané spoleÄnosti vůbec nikdo nechce být. Takže se potom s kamarádkama hádáme nejenom kvůli tomu, že jsme opilé, ale také kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›kdo chtÄ›l jít tam a tam, nebo že jsme chtÄ›ly pít to a to a potom se to vÅ¡echno zvrtlo. Věřte mi nebo ne, ale pokud chcete mít opravdu klid v duÅ¡i a klid celkovÄ› v životÄ›, tak je nejlepší, když budete dávat pÅ™ednost takové spoleÄnosti, kde se cítíte nejlépe a kde je vám také samozÅ™ejmÄ› dobÅ™e. Mám mnoho zkuÅ¡eností a také vím, že když lidé jsou ve Å¡patné spoleÄnosti, že také mohou opravdu hodnÄ› psychicky trpÄ›t.

Pozor na spoleÄnost v hromadné dopravÄ›.

Věřte mi, že tohle je pravda. Mnoho lidí mi říká, že tohle není pravda. Že prý, když lidé budou ve Å¡patné spoleÄnosti, že prý jim to vůbec nic neudÄ›lá a že to nebude mít žádné neblahé vlivy na jejich duÅ¡evní zdraví. PÅ™edpokládám, že mnoho lidí se snaží být v dobré spoleÄnosti, ale když to nejde, tak to jednoduÅ¡e nejde. Myslím si, že lidé by se také mÄ›li snažit tÅ™eba nauÄit se žít s lidmi, kteří jsou takoví toxiÄtí lidé, protože i s tÄ›mi se ÄlovÄ›k bohužel musí nauÄit žít, je jich stále hodnÄ› a myslím si, že jich bude také pÅ™ibývat.