Politika i v televizi


Politika je něco, co je tady s námi a také bylo a také ještě s námi bude. A nebude tady jenom omezeně, ale bude tady s námi napořád. Já si myslím, že politika je něco, co by vlastně lidé ani neměli podceňovat, protože když se řekne politika, tak mnoho lidí si představí jenom nějaké politické strany a podobně. Jenomže tohle není všechno. Politika toho umí mnohem více. Samozřejmě že jsou lidé, kteří třeba politiku vůbec nemusí a na politiku stále nadávají. Tohle bych mohla vyprávět.

V politice nesmíte všemu věřit.

Mám doma s tím zkuÅ¡enosti, protože moji rodiÄe oba dva nadávají na politiku. Nechápu, proÄ se dívají na politiku, i když na to nadávají. Co to má potom za smysl? Má smysl se na nÄ›co dívat, když potom na to nadáváte? Zeptala jsem se maminky, proÄ se dívá stále s otcem na politiku? Oni mi Å™ekli, že je to zajímá, protože je to opravdu hodnÄ› zajímavé. Na jednu stranu chápu, že politika je zajímavá, ale na další stranu zase nechápu, proÄ se lidé koukají na politiku, když je to nebaví anebo když potom nadávají. Copak má smysl kvůli politice si niÄit zdraví, má smysl kvůli politice se hádat? Kolikrát také z pokoje slyším, že moji rodiÄe se také hádají kvůli tomu, že každý má jiný názor na politiku.

Politika je opravdu všude.

Myslíte si, že je to prima? SamozÅ™ejmÄ› že ne. Proto jsem taky Å™ekla mamince, jestli by nebylo dobré, kdyby tÅ™eba politiku sledovali o nÄ›jaký Äas ménÄ›. Jenže to prý nejde, úplnÄ› každý veÄer si vždycky pouÅ¡tí nÄ›jaké politické poÅ™ady a také zprávy, a potom se u toho hádají. VážnÄ› neubÄ›hnout tÅ™eba dva nebo tÅ™i dny, aby se nepohádali. A jak jste na tom s politikou vy? Také politiku sledujete anebo je vám úplnÄ› Å¡umafuk? Já jsem také kdysi sledovala politiku, ale od té doby, co se rodiÄe zaÄali hádat kvůli politice, tak jsem si Å™ekla, že se na politiku dívat nebudu. Nechci se s nikým hádat, a to ani ne s budoucím partnerem. TÅ™eba by to dopadlo katastrofálnÄ›.