Svěřte starosti o váš bytový dům externímu předsedovi SVJ


Bydlení v bytových domech je sice výhodné v tom smyslu, že máte minimální starosti o údržbu domu, a svým způsobem si tu můžete žít i takříkajíc téměř anonymně, protože se tu někdy pořádně neznají ani lidé z jednoho vchodu, natož pak z celého domovního bloku, ovšem toto relativně bezstarostné bydlení je leckdy vyvažováno i velmi nepříjemnými dohady na domovních schůzích.

bydlení ve městě

Majitelé bytů tu řeší úklid společných prostor, revitalizaci objektu včetně zateplení budovy, pravidelné revize hromosvodů, plynových rozvodů, komínových těles a elektroinstalace ve společných prostorách a další jevy a situace, kde rozhodně nemusí panovat shoda. Nejvíce práce tu má pochopitelně předseda SVJ, ale zde lze snadno narazit na problém, protože se buď nenajde nikdo schopný, kdo by se o objekt náležitě staral, anebo se sice najde, ale své povinnosti zanedbává anebo je nestíhá plnit, případně se dopouští fatálních přehmatů, což pak zbytek osazenstva domu přivádí do malérů.

bytový dům

Toto lze naštěstí snadno řešit prostřednictvím externího předsedy SVJ. Na domovní schůzi si jednoduše (a velmi často i jednohlasně) odhlasujete, že předsednictví svěříte odborníkům – firmě, která tyto práce vykonává jako rutinní záležitost již řadu let, a která se také stará o všechny náležitosti administrativního i technického rázu.

Externí předseda na sebe bere veškerou zodpovědnost a lidem v domě se významně uleví, protože mají za zády profesionála, navíc zkušeného, který si pohlídá legislativní změny a včas o nich také informuje, je-li to třeba, na domovních schůzích. Lidé v domě pak mezi sebou lépe komunikují, a jestliže se podaří realizovat i úklid společných prostor skrze externí úklidovou firmu, bude pak váš bytový dům opravdovým vysněným bydlením, kde vládne hlavně klid a pohoda, a kde na sebe lidé na chodbách a před domem zbytečně nezvyšují hlas.