Sladký spánek


Do naÅ¡eho životního stylu patří také odpoÄinek, aÄkoliv by to mnoho nás s tímto tématem nespojovalo. OdpoÄinek je v dneÅ¡ní dobÄ› pro velké množství lidí nÄ›co naprosto výjimeÄného a vzácného. DneÅ¡ní doba je ale doba protikladů, takže bychom naÅ¡li nepoÄítanÄ› lidí, kteří naopak práci nevÄ›nují mnoho Äasu a svůj volný Äas mají vlastnÄ› jen a pouze naplnÄ›ný odpoÄinkem. Ani jeden pól není správný. SouÄasnost, ve které žijeme je velmi jasnÄ› zaměřená na výkon, což nás od kvalitního odpoÄinku velmi Äasto odvádí.

pasivní odpoÄinek

Proto je také velmi důležité nauÄit se a umÄ›t odpoÄívat. Snad si nÄ›kdo Å™ekne, že by to pÅ™ece mÄ›la být absolutnÄ› pÅ™irozená vÄ›c, jít spát nebo se pÅ™estat vÄ›novat práci, pokud na sobÄ› cítíme jakoukoli únavu. Ale tato únava se dá velmi dlouho potlaÄovat a dá se na pomÄ›rnÄ› dobÅ™e zvyknout, až ji nejsme schopni dobÅ™e vnímat. Dřív nebo pozdÄ›ji se pak ale nakonec projeví. Obvykle je to ovÅ¡em dost bolestivá srážka s realitou. Na jedinci se projeví jako celkové selhání a vyÄerpání, nÄ›kdy dokonce s nutností hospitalizace. Říká se, že je dobré odpoÄívat ne tehdy, kdy cítíme, že jsou naÅ¡e baterky úplnÄ› vybité, ale v momentÄ›, kdy jsou jeÅ¡tÄ› z poloviny plné.

aktivní odpoÄinek

Jak je vÅ¡eobecnÄ› známo, odpoÄinek rozdÄ›lujeme na odpoÄinek pasivní a aktivní. Pasivní odpoÄinek je ten, kdy se po příchodu z práce domů svalíme do postele nebo na pohovku a nic nedÄ›láme. BÄ›hem aktivního pak provozujeme urÄitou aktivitu. Může to být vlastnÄ› cokoliv, mnoho z nás si pod tím pÅ™edstaví hlavnÄ› sport, ale ono se může jednat také například o zájem o kulturní památky a jejich návÅ¡tÄ›vy nebo tÅ™eba pomoc seniorům v okolí. JednoduÅ¡e je to cokoli, co nám naplňuje život a dÄ›lá nás to Å¡Å¥astnÄ›jšími. OdpoÄinek tedy může mít mnoho forem, a proto je nutné různé typy vyzkouÅ¡et a vybrat si to, u Äeho doopravdy naÄerpáme nové síly a radost ze života.